Bilimsel Program


Programı indirmek için tıklayınız.

 • 7 Kasım 2019 Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  11. TEMEL ENDOKRİN CERRAHİ ÇALIŞTAYI
  11:00 - 12:20 OTURUM I: Tirotoksikoz
  11:00 - 11:20 TEMEL KONU I: Tirotoksikozda Klinik Yaklaşım ve  Laboratuarın Akılcı Kullanımı (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  11:20 - 11:40 TEMEL KONU II: Tirotoksikozda Nükleer Tıp Değerlendirmesi (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  11:40 - 12:00 KLİNİK KARAR VERME I:  Tirotoksikozda Tedavi Ne Zaman? Nasıl?(15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  12:00 - 12:20 KLİNİK KARAR VERME II: Tirotoksikozun Cerrahi Tedavisinde Nelere Dikkat Edilmeli? (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  12:20 - 13:00 ÖĞLE ARASI
  13:00 - 14:20 OTURUM II: Nöroendokrin Tümörler  (GEP-NET)
  13:00 - 13:20 TEMEL KONU III: Patoloji ve Sınıflama (15 dk) 
  Tartışma (5 dk)
  13:20 - 13:40 TEMEL KONU IV: GEP-NET'te Klinik Yaklaşım ve Laboratuarın Akılcı Kullanımı (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  13:40 - 14:00 KLİNİK KARAR VERME III: GEP-NET'te Görüntüleme (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  14:00 - 14:20 KLİNİK KARAR VERME IV: GEP-NET'te Cerrahi prensipler (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  14:20 - 14:30 KAHVE ARASI
  14:30 - 15:30 OTURUM III: “İyi Makale Yazımı" Farkındalık Oturumu
  14:30 - 14:45 Makale yazım tekniği: Giriş – Gereç / Yöntem (15 dk)
  14:45 - 15:00 Makale yazım tekniği: Bulgular (Tablolar / Şekiller) (15 dk)                      
  15:00 - 15:15 Makale yazım tekniği: Tartışma - Sonuç (15 dk)
  Tartışma (15 dk)
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  TAZE DONMUŞ KADAVRADA BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
  16:00 - 18:00 Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Kursu
  16:00 - 18:00 Santral Bölge Anatomisi ve Santral Diseksiyon Tanımı -  (15 dk)
  16:00 - 16:15 Lateral Bölge Anatomisi ve Lateral Diseksiyon Tanımı - (15 dk)
  16:15 - 16:30 Taze Donmuş Kadavrada Anatomik Yapılar (Video Gösterimi) -  (20 dk)
  16:50 - 18:00 Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Uygulaması -  (70 dk)
  B SALONU
  CERRAHLAR İÇİN TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ EĞİTİM KURSU
  11:00 - 15:30 Cerrahlar İçin Tiroid Ultrasonografisi Eğitim Kursu
  11:00 – 12:20 Ultrasonografi Fiziği ve Cihaz İle Uyum - (20 dk)
  11:20 - 11:40 Ultrasonografide Temel Prensipler - (20 dk)
  11:40 - 12:00 Ultrasonografide Cihaz ve Prob Seçimi - (20 dk)
  12:00 - 12:30 Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu - (20 dk) (+10 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 13:50 Sonografik Boyun Anatomisi - (20 dk)
  13:50 - 14:10 Tiroid Ultrasonografisinde Teknik Özelllikler - (20 dk)
  14:10 - 14:30 Tiroid Hastalıklarında Sonografik Özellikler - (20 dk)
  14:30 – 15:30 Ultrasonografi Rehberlikli İnvaziv İşlemler - (20 dk)
  14:50 - 15:10 Uygulamalı Eğitim - (20 dk)
  15:10 - 15:30 Fantom Üzerinde Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler: İİABx, core bx - (20 dk)
  C SALONU
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  14:00 - 15:50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : 
 • 08 Kasım 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  B SALONU
  08:00 - 08:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : 
  A SALONU
  08:30 – 09:00 Açılış
  09:00 – 09:30 KONFERANS: Endokrinolog Gözü İle Ülkemizde Tiroid Cerrahisinde Neredeydik, Nereye Geldik, Nerelere Gitmeliyiz?
  Oturum Başkanları: 
  Konuşmacı:
         (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  09:30 – 10:15 KONFERANS: Tiroid Patolojilerinde Çıkmazlar
  Oturum Başkanları: 
  09:30 - 09:45 NIFT-P  Çıkmazı ve Sonrası - (15 dk)
  09:45 - 10:00 Hurtle Hücresinin Dönüşü -  (15 dk)
  10:00 - 10:15 Tartışma (15 dk)
  10:15 – 10:30 KAHVE ARASI
  10:30 - 11:15 PANEL: Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde Perioperatif Sorunlar ve Çözümleri
  Moderatör :
  Panelistler:  (45 dk)    
  11:15 – 11:45 KONFERANS: Tiroid Ultrasonografisinde Olmazsa Olmazlar (TIRADS): Radyolog Ne Demeli?  Klinisyen Ne Anlamalı?
  Oturum Başkanı:
  Konuşmacı:  (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  11:45 – 12:30 KONFERANS: Gebelikte Tiroid Hastalıklarının Yönetimi
  Oturum Başkanları: 
  11:45 - 11:55 Hipotiroidi:  (10dk)
  11:55 - 12:05 Hipertiroidi:  (10 dk)
  12:05 - 12:15 Nodül ve Kanser:  (10 dk)    
  12:15 - 12:30 Tartışma (15 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 – 14:20 KONFERANS: Anatomik Yapılara Embriyolojik Yaklaşım
  Oturum Başkanları : 
  13:30 - 13:50 EBSLN VE RLN:   (20 dk)
  13:50 - 14:10 Tiroid- Paratiroid:  (20 dk) 
  14:10 - 14:20 Tartışma (10 dk)
  14:20 – 15:00 KONFERANS: Tiroid - Paratiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu     
  Oturum Başkanları:
    
  13:30 - 13:50 İONM'de Standartlar:  (15 dk) 
  13:50 - 14:10 Perioperatif Problemler ve Çözümleri:   (15 dk)   
  14:10 - 14:20 Tartışma (10 dk)
  15:00 - 15:30 DENEYİM KONFERANSI: Endokrin Cerrahide İleri Laparoskopik Teknikler
  Oturum Başkanları:

  Konuşmacı:  (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  15:30 - 15:40 KAHVE ARASI
  15:40 – 16:00 KONFERANS: Endokrin Cerrahide Yeni Ufuklar: İlk Organoid Nakli Bir Endokrin Organ mı Olacak?
  Oturum Başkanları:  
                                                                                                                                                                     
  Konuşmacı:  (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  16:00 – 17:00 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanserlerine Yaklaşım
  Oturum Başkanları :
  16:00 - 16:15 Prognostik ve Prediktif Değerler:   (15 dk)
  16:15 - 16:30 Cerrah Gözüyle Kılavuzlar ve Türkiye Gerçeği:  (15 dk)  
  16:30 - 16:45 WHO 2017 ve AJCC 8. Edisyon Kılavuz Bilgileri: Neler Değişti?:  (15 dk) 
  16:45 - 17:00 Tartışma (15 dk)
  17:00 – 17:30 KARŞIT - YANDAŞ: Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu (Fonksiyonel & Selektif Kompartman )
  Oturum Başkanları:   
  17:00 - 17:10 Fonksiyonel Diseksiyon:  (10 dk) 
  17:10 - 17:20 Selektif Kompartman Diseksiyonu:   (10 dk)   
  17:20 - 17:30 Tartışma (10 dk)
  17:30 - 17:40 KAHVE ARASI
  17:40 – 19:00 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : 
  17:40 - 18:20 DENEYİM PAYLAŞIMI
  17:40 - 17:50 Tiroid Papiller Mikrokarsinomunda Tamamlayıcı Tiroidektomi Yapmalımıyız?
  17:50 - 18:00 Sporadik Tiroid Medüller Kanserde Cerrahinin Genişliği
  18:00 - 18:10 Genetik Testlerin Tiroid Cerrahisine Etkisi
  18:10 - 18:20 İkincil Tiroid Cerrahisi Girişimlerinde Santral / Lateral Yaklaşım: Ne Zaman? Nasıl?
  18:20 - 19:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  18:20 - 18:30 Laparoskopik Sağ Sürrenalektomi
  18:30 - 18:40 Laparoskopik Sol Sürrenalektomi
  18:40 - 18:50 SILS - Retroperitoneal Sürrenalektomi

 • 09 Kasım 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : 
  09:00 - 10:00 PANEL: Şüpheli Görüntüleme Bulguları Olan Primer Hiperparatiroidiye Yaklaşım
  Moderatör: 
  Panelistler :  (60 dk)
  10:00 – 10:45 SEMPOZYUM: Endokrin Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar
  Oturum Başkanı:
  Konuşmacı:  (30 dk)
  Tartışma:  (15 dk)
  10:45 – 11:00  KAHVE ARASI
  11:00 – 11:50 KONFERANS: Tiroid- Paratiroid Cerrahisinde Komplikasyondan Kaçınmak İçin Neler Yapılabilir?
  Oturum Başkanları:
  11:00 - 11:10 Floresan Görüntüleme:  (10 dk)
  11:10 - 11:20 İşaretleme Yöntemleri:  (10 dk)
  11:20 - 11:30 İONM (Aralıklı-Sürekli):  (10 dk)
  11:30 - 11:40 Enerji Cihazları ve Hemostatik Ajanların Kullanımı:  (10 dk)
  11:40 - 11:50 Tartışma (10 dk)
  11:50 – 12:30 KONFERANS: Minimal İnvaziv Tiroid Cerrahisi
  Oturum Başkanları:
  11:50 - 12:05 TORT: (15 dk)
  12:05 - 12:20 TOETVA:  (15 dk)
  12:20 - 12:30 Tartışma (10 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 – 14:30 PANEL: Multinodüler Guatrda Cerrahi Endikasyonlar                                                                                                                                                
  Moderatör: 

  Panelistler: (60 dk)
  14:30 – 15:00 KONFERANS: Adrenal Patolojisinin Şifreleri (Raporda Neler Olmalı?)
  Oturum Başkanları :
    
  14:30 - 14:40 Adrenal Medulla:  (10 dk)   
  14:40 - 14:50 Adrenal Korteks: (10 dk)
  14:50 - 15:00 Tartışma (10 dk)
  15:00 – 15:30 KONFERANS: Tiroid ve Ses      
  Oturum Başkanları: 
  Konuşmacı:    (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
  15:45 – 16:30 PANEL: Lokal İleri ve Metastatik Diferansiye Tiroid Kanserinde Tedavi Yaklaşımları
  Moderatör:
   
  Panelistler: (45 dk)
  16:30 – 17:00 KONFERANS: Paratiroid Hastalıklarında Türkiye Gerçeği     
  Oturum Başkanları: 

  Konuşmacı:        (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  17:00 – 17:30 KARŞIT - YANDAŞ: Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonu (Yapalım & Yapmayalım)
  Oturum Başkanları:   
  14:40 - 14:50 Yapalım:  (10 dk) 
  14:40 - 14:50 Yapmayalım:   (10 dk)   
  14:50 - 15:00 Tartışma (10 dk)
  17:30 – 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : 
  17:40 - 18:20 DENEYİM PAYLAŞIMI 
  17:40 - 17:50 Tiroid Cerrahisinde Re-operatif Planlama: Ne Zaman? Nasıl?
  17:50 - 18:00 Tiroid Cerrahisi Sonrası Gelişen Hipokalsemi ve Tedavi Yönetimi
  18:00 - 18:10 Primer Hiperparatiroidide Odaklanmış Cerrahi mi? Dört Bez Eksplorasyon mu?
  18:20 - 19:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  18:20 - 18:30 Minimal İnvazif Paratiroid Cerrahisi
  18:30 - 18:40 Sekonder Hiperparatiroidi Cerrahisi
  18:40 - 18:50 Mediastinal Yerleşimli Dev Paratiroid Adenomu Cerrahisi
 • 10 Kasım 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : 
  09:00 – 09:15 Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni
  09:15- 09:30 KAHVE ARASI
  09:30 - 11:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : 
  09:30 - 10:00 DENEYİM PAYLAŞIMI 
  09:30 - 09:40 Lokal İleri ve Metastatik Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Radyoterapinin Yeri
  09:40 - 09:50 Tiroid - Paratiroid Cerrahisinde Floresan Görüntülemenin Kullanımı
  09:50 - 10:00 (Para)Tiroid Cerrahisinde Beklenmeyen Komplikasyonlar
  10:00 - 11:30 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  10:00 - 10:10 Total Tiroidektomi
  10:10 - 10:20 Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezlerin Korunması
  10:20 - 10:30 (Para)Tiroid Cerrahisinde Anatomik Yapılar Nasıl Korunmalı
  10:30 - 10:40 Santral Lenf Nodu Disseksiyonu
  10:40 - 10:50 Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu
  10:50 - 11:00 T İnsizyon ile Plonjan Guatr Cerrahisi
  11:00 - 11:10 Nüks Multinodüler Guatrda Cerrahi
  11:10 - 11:20 Robotik Tiroidektomi
  11:30 – 12:00 Akılcı İlaç Kullanımı -  (30 dk)
  12:00 KAPANIŞLookUs & Online Makale