Bilimsel Program


Programı indirmek için tıklayınız. Akılcı İlaç Kullanımı Cep Programı

 • 7 Kasım 2019 Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  11. TEMEL ENDOKRİN CERRAHİ ÇALIŞTAYI
  11:00 - 12:20 OTURUM I: Tirotoksikoz
  Oturum Başkanı : Nihat AKSAKAL, İbrahim Ali ÖZEMİR
  11:00 - 11:20 TEMEL KONU I: Tirotoksikozda Klinik Yaklaşım ve Laboratuarın Akılcı Kullanımı (15 dk)
  Konuşmacı : Mine ADAŞ
  Tartışma (5 dk)
  11:20 - 11:40 TEMEL KONU II: Tirotoksikozda Nükleer Tıp Değerlendirmesi (15 dk)
  Konuşmacı : Umut ELBOĞA
  Tartışma (5 dk)
  11:40 - 12:00 KLİNİK KARAR VERME I: Tirotoksikozda Tedavi Ne Zaman? Nasıl?(15 dk)
  Konuşmacı : Serpil SALMAN
  Tartışma (5 dk)
  12:00 - 12:20 KLİNİK KARAR VERME II: Tirotoksikozun Cerrahi Tedavisinde Nelere Dikkat Edilmeli? (15 dk)
  Konuşmacı : İnanç ŞamiL SARICI
  Tartışma (5 dk)
  12:20 - 13:00 ÖĞLE ARASI
  13:00 - 14:20 OTURUM II: Nöroendokrin Tümörler (GEP-NET)
  Oturum Başkanı : Ahmet Cem DURAL, Semen ÖNDER
  13:00 - 13:20 TEMEL KONU III: Patoloji ve Sınıflama (15 dk)
  Konuşmacı : Melek BÜYÜK
  Tartışma (5 dk)
  13:20 - 13:40 TEMEL KONU IV: GEP-NET'te Klinik Yaklaşım ve Laboratuarın Akılcı Kullanımı (15 dk)
  Konuşmacı : Nurdan GÜL
  Tartışma (5 dk)
  13:40 - 14:00 KLİNİK KARAR VERME III: GEP-NET'te Görüntüleme (15 dk)
  Konuşmacı : Yasemin ŞANLI
  Tartışma (5 dk)
  14:00 - 14:20 KLİNİK KARAR VERME IV: GEP-NET'te Cerrahi prensipler (15 dk)
  Konuşmacı : Hakan YABANOĞLU
  Tartışma (5 dk)
  14:20 - 14:30 KAHVE ARASI
  14:30 - 15:30 OTURUM III: “İyi Makale Yazımı" Farkındalık Oturumu
  Oturum Başkanları : Yeşim ERBİL, Abut KEBUDİ
  14:30 - 14:45 Makale yazım tekniği: Giriş – Gereç / Yöntem (15 dk)
  Konuşmacı : Ümit UĞURLU
  14:45 - 15:00 Makale yazım tekniği: Bulgular (Tablolar / Şekiller) (15 dk)
  Konuşmacı : Öner MENTEŞ
  15:00 - 15:15 Makale yazım tekniği: Tartışma - Sonuç (15 dk)
  Konuşmacı : Nuh Zafer CANTÜRK
  Tartışma (15 dk)
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  TAZE DONMUŞ KADAVRADA BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
  16:00 - 18:00 Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Kursu
  16:00 - 18:00 Santral Bölge Anatomisi ve Santral Diseksiyon Tanımı - (15 dk)
  Konuşmacı : Fırat TUTAL
  16:00 - 16:15 Lateral Bölge Anatomisi ve Lateral Diseksiyon Tanımı - (15 dk)
  Konuşmacı : Gamze ÇITLAK
  16:15 - 16:30 Taze Donmuş Kadavrada Anatomik Yapılar (Video Gösterimi) - (20 dk)
  Konuşmacı : Candaş ERÇETİN
  16:50 - 18:00 Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Uygulaması - (70 dk)
  Boyun Diseksiyonu Grubu
  B SALONU
  CERRAHLAR İÇİN TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ EĞİTİM KURSU
  11:00 - 15:30 Cerrahlar İçin Tiroid Ultrasonografisi Eğitim Kursu
  Kurs Koordinatörleri : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Ali Uğur EMRE
  11:00 – 12:20 Ultrasonografi Fiziği ve Cihaz İle Uyum - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  11:20 - 11:40 Ultrasonografide Temel Prensipler - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  11:40 - 12:00 Ultrasonografide Cihaz ve Prob Seçimi - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  12:00 - 12:30 Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu - (20 dk) (+10 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 13:50 Sonografik Boyun Anatomisi - (20 dk)
  Konuşmacı : Ali Uğur EMRE
  13:50 - 14:10 Tiroid Ultrasonografisinde Teknik Özelllikler - (20 dk)
  Konuşmacı : Ali Uğur EMRE
  14:10 - 14:30 Tiroid Hastalıklarında Sonografik Özellikler - (20 dk)
  Konuşmacı : Ali Uğur EMRE
  14:30 – 15:30 Ultrasonografi Rehberlikli İnvaziv İşlemler - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  14:50 - 15:10 Uygulamalı Eğitim - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  15:10 - 15:30 Fantom Üzerinde Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler: İİABx, core bx - (20 dk)
  Konuşmacı : Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  C SALONU
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  14:00 - 15:50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : Soykan ARIKAN, Bülent ÇİTGEZ
  14:00 - 14:07 SBO 1 - S1 / Multinodüler Guatrda İiab Güvenilirliği Azalıyor Mu?
  Bahar CANBAY TORUN
  14:07 - 14:14 SBO 1 - S2 / 2015 Ata Kılavuzu Diferansiye Tiroid Kanserine Yaklaşımımızı Değiştirdi Mi?
  Yiğit SOYTAŞ
  14:14 - 14:21 SBO 1 - S3 / Üç Santimetre Ve Üzeri Nodüllerde Ameliyat Gerekli Ve Güvenli Midir?
  Murat Bulut ÖZKAN
  14:21 - 14:28 SBO 1 - S4 D-Vitamini Eksikliği, Tiroid Kanseri Gelişiminde Bir Risk Faktörü Olabilir Mi?
  Hakan ATAŞ
  14:28 - 14:35 SBO 1 - S5 Radyoterapi Eklenmiş Tiroid Cerrahisinde Postoperatif Yapışıklığın Önlenmesinde Hyaluronik Asit Karboksimetil Selülozun Etkisi
  Berk GÖKÇEK
  14:35 - 14:42 SBO 1 - S6 Çocukluk Çağı Tiroid Kanseri Hastalarında Cerrahi Deneyimimiz
  Tuba SAYDAM
  14:42 - 14:49 SBO 1 - S7 İzsiz Tiroidektomi
  Nihat GÜLAYDIN
  14:49 - 14:56 SBO 1 - S8 Sekonder Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
  İlker Murat ARER
  14:56 - 15:03 SBO 1 - S9 Senkron Paratiroid Adenomu Ve Papiller Tiroid Karsinomu Teşhisinde Ultrasonun Değeri
  Bülent ÇİTGEZ
  15:03 - 15:10 SBO 1 - S10 Tiroidin Hipoaktif Nodüllerinin Preoperatif Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri
  Atakan ÖZKAN
  15:10 - 15:17 SBO 1 - S11 Büyük Adrenal Kitlelerdeki Malignite Korkusu Gerçekçi Mi?
  Erhan ASLANER
  15:17 - 15:24 SBO 1 - S12 Laboratuvar Prosedürleri Gerektirmeyen Yeni Bir Paratiroit Allo-Nakil Tekniği
  Erhan AYŞAN
  15:24 - 15:31 SBO 1 - S13 Primer Hiperparatiroidi Olgularında Paratiroit Dokusundaki Hücre Sayısının Demografik Veriler Ve Fonksiyonel Kapasite İle İlişkisi
  Erhan AYŞAN
  15:31 - 15:38 SBO 1 - S14 Bethesda Kategori 3 Ve Kategori 4 Tiroid Nodüllerinde Saptanan Malignite Oranları
  Mehmet ÜSTÜN
  15:45 - 15:52 SBO 1 - S15 Papiller Tiroid Karsinomlarında Hashimoto Tiroiditi Zemini Rezidü Doku Varlığını Etkiliyor Mu?
  Derya ÇAYIR
 • 08 Kasım 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  B SALONU
  08:00 - 08:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : İsmail Cem SORMAZ, Sibel Özkan GÜRDAL
  08:00 - 08:07 SBO 2 - S1 Primer Hiperparatiroidide Görüntüleme, Yardımcı Teknikler Ve Cerrahi Yöntemin Tedavi Başarısına Etkileri: Yedi Yılın Analizi
  Fevzi ÇEBİ
  08:07 - 08:14 SBO 2 - S2 Sub-Santimetrik Ve Supra-Santimetrik Nodüllerin Ultrasonografisinde Tırads Sınıflamasının Histopatoloji Sonuçları İle Karşılaştırılması
  Hüsnü AYDIN
  08:14 - 08:21 SBO 2 - S3 Asemptomatik Hiperparatiroidi Hastasının Yönetiminde Uluslararası Kılavuza Uyum Gösteriyor Muyuz?
  Bartu ÇETİN
  08:21 - 08:28 SBO 2 - S4 Tek Merkezin İntraoperatif Nöromonitörizasyon Sonuçları Eşliğinde Komplikasyon Ve Sinyal Kaybı Yaşanan Olguların Değerlendirilmesi.
  Erman ALÇI
  A SALONU
  08:30 – 09:00 Açılış
  Kurs Koordinatörleri : Yeşim ERBİL, Serkan SARI
  09:00 – 09:30 KONFERANS: Endokrinolog Gözü İle Ülkemizde Tiroid Cerrahisinde Neredeydik, Nereye Geldik, Nerelere Gitmeliyiz?
  Oturum Başkanları: Gürbüz ERDOĞAN, Selçuk ÖZARMAĞAN
  Konuşmacı: Murat Faik ERDOĞAN (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  09:30 – 10:15 KONFERANS: Tiroid Patolojilerinde Çıkmazlar
  Oturum Başkanları: Mustafa Enis YETKİN, İlknur KEPENEKÇİ
  09:30 - 09:45 NIFT-P Çıkmazı ve Sonrası - (15 dk)
  Konuşmacı : Semen ÖNDER
  09:45 - 10:00 Hurtle Hücresinin Dönüşü - (15 dk)
  Konuşmacı : Gülçin YEGEN
  10:00 - 10:15 Tartışma (15 dk)
  10:15 – 10:30 KAHVE ARASI
  10:30 - 11:15 PANEL: Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde Perioperatif Sorunlar ve Çözümleri
  Moderatör : Mete DÜREN
  Panelistler: Ayşe KUBAT ÜZÜM, Özlem SOYLUK SELÇUKBİRİCİK, Serdar TEZELMAN, Nihat AKSAKAL (45 dk)
  11:15 – 11:45 KONFERANS: Tiroid Ultrasonografisinde Olmazsa Olmazlar (TIRADS): Radyolog Ne Demeli? Klinisyen Ne Anlamalı?
  Oturum Başkanı: Orhan DEMİRCAN, Semih AYDINTUĞ
  Konuşmacı: Artür SALMASLIOĞLU (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  11:45 – 12:30 KONFERANS: Gebelikte Tiroid Hastalıklarının Yönetimi
  Oturum Başkanları: Ferihan ARAL, Orhan YALÇIN
  11:45 - 11:55 Hipotiroidi: (10dk)
  Konuşmacı : Nurdan GÜL
  11:55 - 12:05 Hipertiroidi: (10 dk)
  Konuşmacı : Özlem SOYLUK SELÇUKBİRİCİK
  12:05 - 12:15 Nodül ve Kanser: (10 dk)
  Konuşmacı : Ayşe Kubat ÜZÜM
  12:15 - 12:30 Tartışma (15 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 – 14:20 KONFERANS: Anatomik Yapılara Embriyolojik Yaklaşım
  Oturum Başkanları : Müfide AKÇAY, Mehmet ERİKOĞLU
  13:30 - 13:50 EBSLN VE RLN: (20 dk)
  Konuşmacı : İbralim Ali ÖZEMİR
  13:50 - 14:10 Tiroid- Paratiroid: (20 dk)
  Konuşmacı : Recep Gökhan İÇÖZ
  14:10 - 14:20 Tartışma (10 dk)
  14:20 – 15:00 KONFERANS: Tiroid - Paratiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu
  Oturum Başkanları: Nuh Zafer CANTÜRK, Göktürk MARALCAN
  13:30 - 13:50 İONM'de Standartlar: (15 dk)
  Konuşmacı : Emin GÜRLEYİK
  13:50 - 14:10 Perioperatif Problemler ve Çözümleri: (15 dk)
  Konuşmacı : Serkan SARI
  14:10 - 14:20 Tartışma (10 dk)
  15:00 - 15:30 DENEYİM KONFERANSI: Endokrin Cerrahide İleri Laparoskopik Teknikler
  Oturum Başkanları : Rıdvan SEVEN, Selçuk MERCAN
  Konuşmacı: Umut BARBAROS (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  15:30 - 15:40 KAHVE ARASI
  15:40 – 16:00 KONFERANS: Endokrin Cerrahide Yeni Ufuklar: İlk Organoid Nakli Bir Endokrin Organ mı Olacak?
  Oturum Başkanları: Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Seher DEMİRER
  Konuşmacı: Erhan AYŞAN (15 dk)
  Tartışma (5 dk)
  16:00 – 17:00 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanserlerine Yaklaşım
  Oturum Başkanları : Mahir AKYILDIZ, Ali Uğur EMRE
  16:00 - 16:15 Prognostik ve Prediktif Değerler: (15 dk)
  Konuşmacı : Yasemin Giles ŞENYÜREK
  16:15 - 16:30 Cerrah Gözüyle Kılavuzlar ve Türkiye Gerçeği: (15 dk)
  Konuşmacı : Gürhan SAKMAN
  16:30 - 16:45 WHO 2017 ve AJCC 8. Edisyon Kılavuz Bilgileri: Neler Değişti?: (15 dk)
  Konuşmacı : Betül BOZKURT
  16:45 - 17:00 Tartışma (15 dk)
  17:00 – 17:30 KARŞIT - YANDAŞ: Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu (Fonksiyonel & Selektif Kompartman )
  Oturum Başkanları: Yasemin Giles ŞENYÜREK, Enver İHTİYAR
  17:00 - 17:10 Fonksiyonel Diseksiyon: (10 dk)
  Konuşmacı : Seher DEMİRER
  17:10 - 17:20 Selektif Kompartman Diseksiyonu: (10 dk)
  Konuşmacı : Orhan DEMİRCAN
  17:20 - 17:30 Tartışma (10 dk)
  17:30 - 17:40 KAHVE ARASI
  17:40 – 19:00 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Günay GÜRLEYİK, Özer MAKAY
  17:40 - 18:20 DENEYİM PAYLAŞIMI
  17:40 - 17:50 Tiroid Papiller Mikrokarsinomunda Tamamlayıcı Tiroidektomi Yapmalımıyız? (10 dk)
  Konuşmacı : Semra GÜNAY
  17:50 - 18:00 Sporadik Tiroid Medüller Kanserde Cerrahinin Genişliği (10 dk)
  Konuşmacı : Göktürk MARALCAN
  18:00 - 18:10 Genetik Testlerin Tiroid Cerrahisine Etkisi (10 dk)
  Konuşmacı : Sibel Özkan GÜRDAL
  18:10 - 18:20 İkincil Tiroid Cerrahisi Girişimlerinde Santral / Lateral Yaklaşım: Ne Zaman? Nasıl? (10 dk)
  Konuşmacı : Serap EREL
  18:20 - 19:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  18:20 - 18:30 Minimal İnvazif Paratiroid Cerrahisi (10 dk)
  Konuşmacı : Ali İlker FİLİZ
  18:30 - 18:40 Sekonder Hiperparatiroidi Cerrahisi (10 dk)
  Konuşmacı : Ahmet DAĞ
  18:40 - 18:50 Mediastinal Yerleşimli Dev Paratiroid Adenomu Cerrahisi (10 dk)
  Konuşmacı : Bülent ÇİTGEZ

 • 09 Kasım 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : Uğur DEVECİ, Nihat AKSAKAL
  08:00 - 08:07 SBO 3 - S1 C Reaktif Protein, Fibrinojen Ve Sedimentasyon Değerlerinin Nodüler Guatrda Klinik Önemi
  Sabahattin DESTEK
  08:07 - 08:14 SBO 3 - S2 Meme Kanseri Tiroid Kanseri Birlikteliği Tesadüfi Midir?
  Didem CAN TRABULUS
  08:14 - 08:21 SBO 3 - S3 Primer Hiperparatiroidi Cerrahisinde İntra Operatif Hızlı Pth Testi Kullanmadan Yapılan Paratiroidektomi Sonuçlarımız
  Tayfun BAYRAKTAR
  08:21 - 08:28 SBO 3 - S4 Mikropapiller Karsinom Oranlarında Son Yıllardaki Artış
  Rıfat BEZİRCİ
  08:28 - 08:35 SBO 3 - S5 Odaklanmış Cerrahi Uygulanan Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Paratiroid Adenomu Boyutunun Preoperatif Lokalizasyonun Doğru Saptanmasına Etkisi
  Aydın Eray TUFAN
  08:35 - 08:42 SBO 3 - S6 Toksik Nodüler Guatrlı Hastalarda Papiller Tiroid Kanseri İnsidansı
  Mert TANAL
  08:42 - 08:49 SBO 3 - S7 Vestibüler Yaklaşım İle Transoral Endoskopik Paratiroidektomi (Toepva)
  Koray BAŞ
  08:49 - 08:56 SBO 3 - S8 Geriatrik Hasta Grubunda Paratiroid Adenom Cerrahisi Deneyimimiz
  Merve YUMAK
  09:00 - 10:00 PANEL: Şüpheli Görüntüleme Bulguları Olan Primer Hiperparatiroidiye Yaklaşım
  Moderatör: Bahadır GÜLLÜOĞLU
  Panelistler : Ferit TANERİ, Artür SALMASLIOĞLU, İnan ANAFOROĞLU, Fatih TUNCA, Zeynep Gözde ÖZKAN, Semen ÖNDER (60 dk)
  10:00 – 10:45 SEMPOZYUM: Endokrin Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar
  Oturum Başkanı: Semih BASKAN, Tuğbay TUĞ
  Konuşmacı: Abdullah Coşkun YORULMAZ (30 dk)
  Tartışma: (15 dk)
  10:45 – 11:00  KAHVE ARASI
  11:00 – 11:50 KONFERANS: Tiroid- Paratiroid Cerrahisinde Komplikasyondan Kaçınmak İçin Neler Yapılabilir?
  Oturum Başkanları: Murat ÖZCAN, Umut BARBAROS
  11:00 - 11:10 Floresan Görüntüleme: (10 dk)
  Konuşmacı : Serkan TEKSÖZ
  11:10 - 11:20 İşaretleme Yöntemleri: (10 dk)
  Konuşmacı : Nihat AKSAKAL
  11:20 - 11:30 İONM (Aralıklı-Sürekli): (10 dk)
  Konuşmacı : İsmail Cem SORMAZ
  11:30 - 11:40 Enerji Cihazları ve Hemostatik Ajanların Kullanımı: (10 dk)
  Konuşmacı : Ahmet Cem DURAL
  11:40 - 11:50 Tartışma (10 dk)
  11:50 – 12:30 KONFERANS: Minimal İnvaziv Tiroid Cerrahisi
  Oturum Başkanları: Recep Gökhan İÇÖZ, Alp BOZBORA
  11:50 - 12:05 TORT: (15 dk)
  Konuşmacı : Fatih TUNCA
  12:05 - 12:20 TOETVA: (15 dk)
  Konuşmacı : Özer MAKAY
  12:20 - 12:30 Tartışma (10 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 – 14:30 PANEL: Multinodüler Guatrda Cerrahi Endikasyonlar
  Moderatör: Mehmet HACIYANLI
  Panelistler: İnan ANAFOROĞLU, Müfide AKÇAY, Serap EREL, Atakan SEZER, Ali İlker FİLİZ (60 dk)
  14:30 – 15:00 KONFERANS: Adrenal Patolojisinin Şifreleri (Raporda Neler Olmalı?)
  Oturum Başkanları : Murat Faik ERDOĞAN, Türkay KIRDAK
  14:30 - 14:40 Adrenal Medulla: (10 dk)
  Konuşmacı : Gülçin YEGEN
  14:40 - 14:50 Adrenal Korteks: (10 dk)
  Konuşmacı : Semen ÖNDER
  14:50 - 15:00 Tartışma (10 dk)
  15:00 – 15:30 KONFERANS: Tiroid ve Ses
  Oturum Başkanları: Yeşim ERBİL
  Konuşmacı: İsmail KOÇAK (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
  15:45 – 16:30 PANEL: Lokal İleri ve Metastatik Diferansiye Tiroid Kanserinde Tedavi Yaklaşımları
  Moderatör: Yeşim ERBİL
  Panelistler: Tuğbay TUĞ, Umut BARBAROS, Bekir KURU, İnan ANAFOROĞLU, Ebru YILMAZ (45 dk)
  16:30 – 17:00 KONFERANS: Paratiroid Hastalıklarında Türkiye Gerçeği
  Oturum Başkanları: Nusret KORUN
  Konuşmacı: Türkay KIRDAK (20 dk)
  Tartışma (10 dk)
  17:00 – 17:30 KARŞIT - YANDAŞ: Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonu (Yapalım & Yapmayalım)
  Oturum Başkanları: Yusuf BÜKEY, Fatih TUNCA
  14:40 - 14:50 Yapalım: Abud KEBUDİ (10 dk)
  14:40 - 14:50 Yapmayalım: Hasan AYDEDE (10 dk)
  14:50 - 15:00 Tartışma (10 dk)
  17:30 – 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Atakan SEZER, Serkan TEKSÖZ
  17:40 - 18:20 DENEYİM PAYLAŞIMI
  17:40 - 17:50 Tiroid Cerrahisinde Re-operatif Planlama: Ne Zaman? Nasıl? (10 dk)
  Konuşmacı : Yusuf BÜKEY
  17:50 - 18:00 Tiroid Cerrahisi Sonrası Gelişen Hipokalsemi ve Tedavi Yönetimi (10 dk)
  Konuşmacı : Havva Belma KOÇER
  18:00 - 18:10 Primer Hiperparatiroidide Odaklanmış Cerrahi mi? Dört Bez Eksplorasyon mu? (10 dk)
  Konuşmacı : İlknur KEPENEKÇİ
  18:10 - 18:20 Rekurren Laringeal Sinirin Anatomik Varyasyonları (10 dk)
  Konuşmacı : Günay GÜRLEYİK
  18:20 - 19:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  18:20 - 18:30 Lokal İleri Evre Tiroid Kanseri (10 dk)
  Konuşmacı : Mehmet ERİKOĞLU
  18:30 - 18:40 T İnsizyon ile Plonjan Guatr Cerrahisi (10 dk)
  Konuşmacı : Atakan SEZER
  18:40 - 18:50 Robotik Tiroidektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Murat ÖZDEMİR
 • 10 Kasım 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : Ahmet Cem DURAL, İbrahim Ali ÖZEMİR
  08:00 - 08:07 SBO 4 - S1 Non-Fonksiyone Adrenal Kitle Cerrahisinde Boyutun Histopatoloji Ve Cerrahi Kısa Dönem Sonuçlara Etkisi
  Sina FERAHMAN
  08:07 - 08:14 SBO 4 - S2 Primer Hiperparatiroidide Cerrahinin 65 Yaş Üstü Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi
  Ömer AKAY
  08:14 - 08:21 SBO 4 - S3 Mediastinal Paratiroid Adenomlarında Angioembolizasyon
  Mert GÜLER
  08:21 - 08:28 SBO 4 - S4 Paratiroid Biyopsisi Paratiroimatozise Neden Olabilir Mi? Erken Dönem Sonuçlarımız
  İshak YILDIZ
  08:28 - 08:35 SBO 4 - S6 Önemi Belirsiz Atipili Hastalarda Kronik Lenfositik Tiroidit Birlikteliğinin Önemi
  Mert TANAL
  08:35 - 08:42 SBO 4 - S7 Odaklanmış Cerrahi Uygulanan Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Preoperatif Uygulanan Ultrasonografi Ve Sintigrafi İle Doğru Konum Saptanmasında Superior Ve İnferior Paratiroid Adenomlarının Karşılaştırılması
  Aydın Eray TUFAN
  08:42 - 08:49 SBO 4 - S8 Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Preoperatif Serum Tiroglobulin Seviyesi Tanıda Yardımcı Olabilir Mi?
  Bülent ÖZTÜRK
  09:00 – 09:15 Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni
  09:15 - 09:45 KONFERANS : Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de
  Konuşmacı : Semih BASKAN
  09:45- 10:00 KAHVE ARASI
  10:00 - 12:00 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Feyzullah ERSÖZ, Havva Belma KOÇER
  10:00 - 10:30 DENEYİM PAYLAŞIMI
  10:00 - 10:10 Lokal İleri ve Metastatik Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Radyoterapinin Yeri (10 dk)
  Konuşmacı : Selnur ÖZKURT
  10:10 - 10:20 Tiroid - Paratiroid Cerrahisinde Floresan Görüntülemenin Kullanımı (10 dk)
  Konuşmacı : Candaş ERÇETİN
  10:20 - 10:30 (Para)Tiroid Cerrahisinde Beklenmeyen Komplikasyonlar (10 dk)
  Konuşmacı : Kıvılcım ULUSAN
  10:30 - 12:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  10:30 - 10:40 Laparoskopik Sağ Sürrenalektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Soykan ARIKAN
  10:40 - 10:50 Laparoskopik Sol Sürrenalektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Uğur DEVECİ
  10:50 - 11:00 Sol Korteks Koruyucu Sürrenalektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Feyzullah ERSÖZ
  11:00 - 11:10 SILS - Retroperitoneal Sürrenalektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Alper ÖZTÜRK
  11:10 - 11:20 Total Tiroidektomi (10 dk)
  Konuşmacı : Sami AÇAR
  11:20 - 11:30 Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezlerin Korunması (10 dk)
  Konuşmacı : Can KONCA
  11:30 - 11:40 Santral Lenf Nodu Disseksiyonu (10 dk)
  Konuşmacı : Yaşar ÖZDENKAYA
  11:40 - 11:50 Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu (10 dk)
  Konuşmacı : Selim DOĞAN
  11:50 - 12:00 Nüks Multinodüler Guatrda Cerrahi (10 dk)
  Konuşmacı : Bartu BADAK
  12:10 – 12:30 Akılcı İlaç Kullanımı - (30 dk)
  Konuşmacı : Kıvılcım ULUSAN
  12:30 KAPANIŞLookUs & Online Makale